Tilbake til mosemose.no

Mose er en tverrfaglig økokunst-plattform som samler ulike mennesker med ulik bakgrunn for utforske menneskers relasjon til naturen. Mose ble startet i 2016 og består av Elin Glærum Haugland, Sunniva Sunde Krogseth, Erika Stöckel og Peter Dean.